Vallbykyrkan

 

Om Vallbykyrkan

I den nordvästra delen av Västerås ligger stadsdelen Vallby. Ett bostadsområde där ca. 5000 invånare bor, och som rymmer några av stadens stora attraktioner såsom Vallby friluftsmuseum och Västerås golfklubb.

I det området i stadsdelen som byggdes ut på 60-talet, under det s.k. ”miljonprogrammet”, ligger Vallbykyrkans lokaler. Församlingen har funnits sedan 80-talet och med åren har olika verksamheter vuxit fram. Bl.a. startade församlingen år 1994 en kristen friskola ”Pilträdsskolan”. Idag har skolan en fristående huvudman, men genom att skolan med sina lokaler ligger i anslutning till kyrkan, finns en god samverkan mellan skola och kyrka.

I samma lokaler har församlingen också startat upp en secondhand-verksamhet. Med sina 300 kvm erbjuds ett brett sortiment, allt från småprylar till möbler.

Församlingens verksamheter engagerar varje vecka olika åldrar. Du läser mer om våra aktiviteter under fliken involvera dig.

 

Vår organisation

Församlingsledningen består av en demokratiskt vald styrelse, en föreståndare och ett församlingsråd. Tillsammans, med sina olika funktioner, utgör dessa tre församlingens ledarskap. Styrelsen har ett övergripande ansvar för hela verksamheten. Föreståndaren, tillsammans med församlingsrådet, är det operativa ledarskapet.

Våren 2019 antog församlingen nya stadgar och en ny församlingsordning.

Ladda ner:
Församlingsordning
Stadgar

Nätverk och samarbeten

På riksplanet är församlingen en del av Trosrörelsen. Ett nätverk av församlingar i Norden som känner släktskap med varandra utifrån den rörelse som växte fram på 80-talet.