Vallbykyrkan

 

Om Vallbykyrkan

Församlingens historia sträcker sig tillbaka till 80-talet och den rörelse som växte fram i samband med att församlingen Livets ord i Uppsala grundades.

Idag bedriver församlingen verksamheter som varje vecka engagerar alla åldrar. Läs gärna mer om våra aktiviteter under fliken Involvera dig. Församlingen har också startat upp en secondhand-verksamhet som idag med sina 300 kvm erbjuder ett brett sortiment, allt från småprylar till möbler.
I dagsläget är det ca 40 medlemmar i församlingen men är en gemenskap som involverar och berör många fler. Vårt församlingsliv präglas i första hand av gudstjänster och smågrupper (Fokusgrupper).

 

 

Nätverk och samarbeten

På riksplanet är församlingen en del av Trosrörelsen. Ett nätverk av församlingar i Norden som känner släktskap med varandra utifrån den rörelse som växte fram på 80-talet.