Församlingens struktur

 

Vallbykyrkans församlingsledning utgörs av en styrelse, ett församlingsteam och en föreståndare.

Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsens verksamheter, och har i huvudsak ett mer förvaltande ansvar. I detta uppdrag ingår ansvar för ekonomi med budgetarbete och redovisning, fastighetsfrågor samt verksamhetens praktiska genomförande.

Församlingsteamet har i huvudsak ett övergripande ansvar för församlingens liv och dess utveckling såsom gudstjänster, barn/ungdom och det dagliga arbetet med att uppnå den vision församlingen har.

Föreståndaren är församlingens arbetsledare och är ansvarig för det operativa arbetet.

Församlingsledning

Jimmy Patring

Föreståndare och pastor
Telefon: 0705 66 21 11

Ulrika Patring

Koordinator
styrelseledamot
Telefon: 0739 85 13 43

Juhani Nikula

Styrelseledamot

Eskil Burenfjäll

Kassör och styrelseledamot

Christer Dahlberg

Församlingsteam
ansv. barnverksamhet
Telefon: 076 817 14 10

Kicki Dahlberg

Församlingsteam

Eva Burenfjäll

Styrelseledamot

Enrique Diaz

Styrelseledamot