Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården, till tjänst för patienter, närstående och personal. Arbetet sker i samverkan med Svenska kyrkan och frikyrkorna i Västerås.
Förutom en frikyrkopastor finns två präster och två diakoner från Svenska kyrkan. Med ständig 24-timmarsjour är alltid någon i arbetslaget beredd att rycka in vid behov.
Utöver det dagliga arbetet ger jourberedskapen ett hundratal ärenden per år, dessutom tillkommer akutärenden via telefonsökning. Beredskapsverksamheten är unik och mycket värdefull för alla berörda.
Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal med bland annat:

 

  • samtal i den aktuella situationen
  • bön, bibelläsning och nattvard
  • hjälp till kontakt med hemförsamlingen
  • medverkan i utbildning
  • krisstöd/debriefing

Sjukhuspastor

Västerås Pastorat Porträtt

Martin Lindholm är sedan hösten 2017 sjukhuspastor i Västerås och har tidigare jobbat många år som pastor inom pingströrelsen. Martin har regelbunden kontakt med Centrallasarettets avdelningar och finns en dag i veckan på Zethelius korttidsenhet.
Nattvardsgudstjänster, andakter, sångstunder och gudstjänster ordnas regelbundet, där sången och musiken ofta blir ett språk som förlöser känslor och upplevelser som ibland är svåra att sätta ord på. Många goda samtal följer ofta efter att musik och sång öppnat för kommunikation med andra.

 

Kontakt

  • sjukhusets växel 021-17 30 00 dygnet runt eller 021-17 38 37 (direkt)
  • besöka Sjukhuskyrkans expedition (intill cafeterian vid huvudingången (expeditionstid må-fr 10:00-12:00).
  • avdelningarnas personal

På Zethelius korttidsenhet nås Sjukhuskyrkan via 021-39 88 63

På Gryta korttidsenhet via receptionen 021-393400

Postadress:
Sjukhuskyrkan
Centrallasarettet
721 89 Västerås

Läs mer på: www.sjukhuskyrkan.se