Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården, till tjänst för patienter, närstående och personal. Arbetet sker i samverkan med Svenska kyrkan och frikyrkorna i Västerås.
Förutom en frikyrkopastor finns två präster och två diakoner från Svenska kyrkan. Med ständig 24-timmarsjour är alltid någon i arbetslaget beredd att rycka in vid behov.
Utöver det dagliga arbetet ger jourberedskapen ett hundratal ärenden per år, dessutom tillkommer akutärenden via telefonsökning. Beredskapsverksamheten är unik och mycket värdefull för alla berörda.
Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal med bland annat:

 

  • samtal i den aktuella situationen
  • bön, bibelläsning och nattvard
  • hjälp till kontakt med hemförsamlingen
  • medverkan i utbildning
  • krisstöd/debriefing

Sjukhuspastor

62359q80w250a0l0e0bgffffffr0Hanke Joneklav är pastorsutbildad på Teologiska Högskolan i Örebro. Han har bred kontaktyta och stor erfarenhet av själavårdsarbete från olika områden som evangelist, pastor, föreståndare, landstingsråd m.m., och är nu sjukhuspastor i Västerås sedan april 2012.

Hanke har regelbunden kontakt med Centrallasarettets avdelningar och finns en dag i veckan på Zethelius korttidsenhet.
Nattvardsgudstjänster, andakter, sångstunder och gudstjänster ordnas regelbundet, där sången och musiken ofta blir ett språk som förlöser känslor och upplevelser som ibland är svåra att sätta ord på. Många goda samtal följer ofta efter att musik och sång öppnat för kommunikation med andra.

 

Hanke:

Det personliga själavårdssamtalet är det absolut mest centrala i arbetet som sjukhuspastor. Ibland blir samtalet kort, ibland blir det längre. Att vara lyhörd är viktigt, man bör inte klampa in hos en sjuk medmänniska. Samtalet sker på patientens villkor och att lyssna är viktigare än att tala.
Om man bemöter personer som vid första kontakten
 är skeptiska, på gränsen till avvisande, med respekt och kärlek kan en kommunikation påbörjas”

Kontakt

  • sjukhusets växel 021-17 30 00 dygnet runt eller 021-17 38 37 (direkt)
  • besöka Sjukhuskyrkans expedition (intill cafeterian vid huvudingången (expeditionstid må-fr 10:00-12:00).
  • avdelningarnas personal

På Zethelius korttidsenhet nås Sjukhuskyrkan via 021-39 88 63

På Gryta korttidsenhet via receptionen 021-393400

Postadress:
Sjukhuskyrkan
Centrallasarettet
721 89 Västerås

Läs mer på: www.sjukhuskyrkan.se