Gudstjänst

Söndag kl. 11:00 (16:00 sista söndagen i månaden)

Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans. Det är en samling som bl.a. innehåller sång och musik, bibelläsning, bön och predikan/undervisning. Andra söndagen varje månad firar vi också nattvard.

Kl. 11:00 börjar våra gudstjänster, förutom sista söndagen i månaden då den börjar kl. 16:00. Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna kvar och fika i kyrkans servering och vara en del av gemenskapen.

Våra gudstjänster är självklart öppna för alla som vill komma.

Varmt välkommen!

Låt oss be för dig!

Om du har något du vill att vi ska be för så kan du skriva ned ditt böneämne.