Gudstjänst

Söndag kl. 11:00 (16:00 sista söndagen i månaden)

Från och med september planerar vi att firar gudstjänst tillsammans. (Vi kommer att följa de regler som folkhälsomyndigheten rekommenderar). Våra samlingar innehåller bland annat sång och musik, bibelläsning, bön och predikan/undervisning.

Under hösten kommer våra gudstjänster att börja kl. 11:00, förutom sista söndagen i månaden då den börjar kl. 16:00. Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna kvar och fika i kyrkans servering och vara en del av gemenskapen.

Våra gudstjänster är självklart öppna för alla som vill komma.

Varmt välkommen!

Låt oss be för dig!

Om du har något du vill att vi ska be för så kan du skriva ned ditt böneämne.