Hemgrupper

Gemenskap | Bibel | Bön

Gemenskap, Bibel och bön

Våra hemgrupper bygger på den enkla idén att i en mindre gemenskap träffas en gång i veckan där bibeln och bön har en given plats. Den lilla gruppen inbjuder till samtal och närhet på ett naturligt sätt och är en viktig del i vårt mål att vara en växande församling där alla är engagerade.

Vill du vara med?

Våra hemgrupper är öppna för alla, oavsett om du är en kristen eller är nyfiken. Kontakta oss om du är intresserad.

Kicki Dahlberg (kontaktperson):
E-post: kicki.dahlberg@gmail.com
Telefon: 076 81 71 466