Om det är något jag tycker Vallbykyrkan utmärker sig lite extra på, så är det kyrkans engagemang för ungdomar och ungdomarnas engagemang för kyrkan. En vanlig gudstjänst hos oss sysselsätter ungdomar både i själva  gudstjänsten och uppgifter runt omkring, och glädjande nog är det nästan alltid en ordentlig skara på söndagar som är med och tjänar Gud i lovsången, bönen och i allt vad det heliga paketet som en gudstjänst innebär.

Nu i februari händer något spännande.
Den 22 februari, när Västerås skolelever har sportlov, väljer 12 ungdomar att göra något annorlunda som de inte har gjort tidigare. Dem ska åka till Tjeckien en hel vecka och hjälpa unga och utsatta människor från barn och ungdomshem genom att hålla i samlingar, aktiviteter och utflykter. Det görs i samarbete med ”Immanuel conference centre” (www.immanuel.cz).

Det kommer vara en fullspäckad vecka med ett stort fokus på dessa barn och ungdomar. Resan avslutas med att vi alla besöker förintelselägret Auschwitz i Polen för att få mer insikt och kunskap om den mörka historia som drabbade miljontals judar under andra världskriget.
Jag är säker på att alla vi som åker med kommer att växa som människor.

Vi är alla engagerade i att på olika sätt finansiera den här resan. Bl.a. genom att vi söker oss till företagare och bekanta för att samla in gåvor och bidrag. Nu på söndag den 25 jan tar vi även upp en kollekt just för den här resan. Vi räknar med att hela projektet kostar ca 3000 kr för varje person.

Vill du vara en av dom som gör det möjligt för ungdomarna att genomföra den här resan?
Antingen tar du kontakt med mig (Tel: 0705 66 21 11)
eller så agerar du direkt på egen hand och sätter in önskat belopp på kontonummer:
3044-1710107 (Nordea)
 eller plusgiro: 72 84 06-0

OBS! Skriv som meddelande: TJECKIEN

Varma vinterhälsningar (!)
/Jimmy