Välkommen till oss!

Vallbykyrkan

Vallbykyrkan är en kristen församling i Västerås. I vårt sammanhang rör sig människor i alla åldrar och från olika kulturer. Vi tror att församlingen är en plats där alla kan mötas, utvecklas och steg för steg få växa som lärjungar till Jesus.

Titta runt på vår hemsida och gör dig hemmastadd. Du är alltid välkommen till oss!

CORONA:
Med tanke på det rådande läget så har vi valt att sätta våra regelbundna verksamheter på paus för en tid. Det betyder bl.a. att vi i dagsläget inte har gudstjänster på söndagar.
Församlingsledningen träffas regelbundet och vi följer utvecklingen via den information som ges ut från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Om du är i behov av praktisk hjälp, eller önskar ett personligt samtal – kontakta gärna oss.

Gudstjänster

Varje söndag kl. 11:00 firar vi gudstjänst.
(Kl 16:00 sista söndagen i månaden)

Mer info